Druhy piv

Existuje řada kritérií, podle kterých můžeme piva rozdělit – barva, vzhled, stupňovitost, síla, technologie či použité suroviny. Níže popíšeme nejdůležitější z nich.

Dělení dle stupňovitosti

Rozšířeným omylem je zaměňování stupňovitosti piva s obsahem alkoholu. „Jedenáctka“ v žádném případě nemá 11 % alkoholu, „dvanáctka“ 12 % a podobně. Taková piva by byla extrémně silná. Ve skutečnosti znamenají uvedené stupně procentuální obsah výchozích surovin v mladině (EPM = extrakt původní mladiny, vyjadřuje se v procentech) předtím, než nastane kvašení piva. Např. pivo se stupňovitostí 10° znamená, že v 10 kg mladiny je rozpuštěn 1 kg pevných látek (zejména cukr) ze vstupních surovin. Nicméně obsah alkoholu je úměrný množství zkvasitelných cukrů (zejména glukózy a maltózy) v mladině, takže stupňovitost se sílou piva skutečně souvisí, i když nepřímo, neexistuje přímá úměra. Od označování piva ve stupních se však v posledních letech upustilo (důvody jsou obchodního rázu) a nyní se používá nově zavedená norma.

Výčepní pivo – odpovídá původní stupňovitosti 7 až 10,99 %

Ležák – odpovídá původní stupňovitosti 11 až 12,99 %

Speciální pivo – zahrnuje stupňovitost 13 % a více

Dělení dle technologie

Rozeznáváme piva kvašená spodně (ležáky, lager) a piva kvašená svrchně (zejména piva ALE – čteme „ejl“, ale též piva pšeničná, či piva typu stout). Ke spodnímu kvašení piva se využívá kvasinek rodu Saccharomyces cerevisiae subsp. uvarum, které „pracují“ při teplotě do 15 °C (optimálně 8 až 14° C) po dobu sedm až dvanáct dnů. Spodním se toto kvašení nazývá z toho důvodu, že při kvašení se kvasinky shlukují zejména v dolní části sloupce. U kvašení svrchního probíhá kvašení při teplotě 15 až 25 °C (pod teplotou 15° C se aktivita kvasinek snižuje, pod teplotou 10 °C ustává úplně) a to po dobu zhruba dvou až osmi dnů. V průběhu kvašení vytvářejí kvasnice rodu Saccharomyces cerevisiae subsp. cerevisiae na povrchu mladiny bohatou pěnu, tzv. deku. Odtud označení svrchní kvašení. Nejméně používaným je pak kvašení spontánní, rozšířené zejména v zemích Beneluxu.Pivo a pivovary Čech, Moravy a Slezka - kapesní průvodce na cestu za tuzemským pivem

O pivech všech druhů i barev z českých pivovarů se dočtete na VisitPivo.cz
Existuje řada kritérií, podle kterých můžeme piva rozdělit – barva, vzhled, stupňovitost, síla, technologie či použité suroviny. ...
Seznamte se s pivy z českých pivovarů a pak je navštivte osobně :-) Vše potřebné najdete na VisitPivo.cz